MÁJOVÉ ZÁPLAVY

Kým v prvej polovici mája prevládalo slnečné počasie, ktoré umožnilo uskutočnenie slávnostného otvorenia sezóny, druhá sa začala viacdňovými dažďami. Rozvodnil sa nielen Hron, ale aj okolité potoky a cez tábor sa preliala mohutná vlna vody. Záplavy trvali niekoľko dní, čo si od pracovníkov tábora vyžiadalo mimoriadne úsilie pri úpravách tábora a odstraňovaní škôd. Už cez víkend 21. – 23. mája Alex vo vyhradenej a vyčistenej časti areálu opäť privítal svojich ďalších návštevníkov.

Publikované: 22.05.2021

Vodácky tábor ALEX na mapeVodácky tábor ALEX na mape
Vodácky tábor ALEX © 2021